Szkoła Współpracy

„RAZEM ŁATWIEJ”

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Na lata 2015-2017

Spis treści:

  1. Skład zespołu planującego
  2.  Cel programu
  3. Zasady współpracy
  4. Obszary współpracy
  5. Opis działań w poszczególnych obszarach

OBSZAR:  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

OBSZAR:  DYDAKTYKA I WYCHOWANIE

OBSZAR:  PRZESTRZEŃ SZKOŁY

 

I.  Skład zespołu planującego

Uczniowie :  Katarzyna Góźdź    i    Adrianna  Masoń

Rodzice : Mariola  Czapczyńska    i    Małgorzata  Gola

Nauczyciele : Bronisław  Wilk (dyrektor)  i Patrycja Pawera

II.  Cel programu

Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania rodziców, uczniów i nauczycieli do bezpośredniego uczestnictwa w życiu szkoły i współtworzenia jej wizerunku. Aktywną współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli  chcemy  ukierunkować  na  budowanie  dobrych  wzajemnych  relacji i pozytywnej  opinii o szkole w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

1) Poprawa komunikacji pomiędzy uczniami , rodzicami i  nauczycielami – stworzenie większych możliwości  zgłaszania  nowych pomysłów  oraz  wzajemnych  oczekiwań, wyrażania  opinii i dzielenia  się spostrzeżeniami    i  uwagami  dotyczącymi życia szkoły.

2) Rozbudzenie  poczucia  współodpowiedzialności  u uczniów , rodziców i nauczycieli   nie   tylko  za efekty nauczania  i  wychowania, ale także za różne obszary życia szkoły   i społeczności lokalnej.

3) Wspólne  podejmowanie inicjatyw i decyzji przez rodziców, uczniów  i nauczycieli  oraz wspólna realizacja wynikających  z nich zadań.

4) Wspieranie działań rodziców , uczniów i nauczycieli , którzy podejmują aktywność na rzecz szkoły.

5) Doskonalenie form i sposobów współpracy.

6) Kształtowanie tolerancji, otwartości i szacunku wobec innych, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.

 

III. Zasady współpracy

1)    Zbieranie pomysłów rodziców, uczniów i nauczycieli.

2)    Słuchanie opinii , wyrażanie swoich  opinie , niekrytykowanie innych.

3)    Wspólne  podejmowanie  decyzji.

4)    Wyznaczanie bardzo konkretnych działań i odpowiedzialnych za ich realizację .

5)     Systematyczne  spotkania przedstawicieli  RUN , które będą odbywały się zawsze w tym samym miejscu, w określonym terminie  i na podany wcześniej temat – uczestnicy spotkań przychodzą przygotowani  na spotkanie.

6)     Informowanie społeczności szkolnej o prowadzonych działaniach.

7)     Systematyczne dokumentowanie projektu (prowadzenie notatek , sporządzanie raportów, rozliczanie odpowiedzialnych, robienie zdjęć).

8)    Lista zasad pozostaje otwarta.

 

IV.            Obszary współpracy

OBSZAR     I:    ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

OBSZAR    II:   DYDAKTYKA I WYCHOWANIE

OBSZAR   III:   PRZESTRZEŃ SZKOŁY

V.               Opis działań w poszczególnych obszarach

OBSZAR    I:    ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

DZIAŁANIE   I   KRÓTKI  OPIS TERMIN   REALIZACJI
Wypracowanie sposobu komunikacji  pomiędzy rodzicami  a nauczycielami, uczniami i nauczycielami oraz rodzicami i uczniami.

Wprowadzenie „Skrzynki Pomysłów”.

Marzec 2015 r.

Luty  2015 r.

Systematyczne spotkania i wymiana spostrzeżeń, głównie dotyczących realizacji zaplanowanych działań – zespół RUN.

Analiza wpisów wrzucanych do „Skrzynek Pomysłów”.

Raz w miesiącu
Regularne debaty rodziców , uczniów i nauczycieli dotyczące pracy szkoły( np.analiza wprowadzonych zmian) , a potem przedstawicieli rodziców i uczniów z każdej klasy oraz nauczycieli wspólnie i opracowanie wniosków Raz w semestrze
Systematyczne  aktualizowanie   strony internetowej    i zamieszczanie wpisów i zdjęć na szkolnym facebook’u; Na bieżąco
Wyznaczenie  koordynatorów poszczególnych zadań  i podanie terminów ich wykonania Luty  2015

 

OBSZAR    II:   DYDAKTYKA I WYCHOWANIE

DZIAŁANIE   I   KRÓTKI  OPIS TERMIN   REALIZACJI
Systematyczne kontakty  nauczycieli z rodzicami i  rodziców z nauczycielami  dotyczące  wyników nauczania i zachowania uczniów (m.in. poprzez e-dziennik) Na bieżąco
Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Organizacja dodatkowych zajęć w ramach godzin art.42  lub w ramach programów unijnych.

Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych sposobów nauczania;

Angażowanie rodziców do prowadzenia spotkań w ramach orientacji zawodowej w czasie których uczniowie mogliby uzyskać informacje o danym zawodzie.

2015-2016
Stworzenie  oferty  wycieczkowej dopasowanej  do programu nauczania w gimnazjum oraz możliwości  finansowych rodziców – po przeprowadzeniu debat Wrzesień 2015
Przygotowanie imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego:

FESTYN RODZINNY- działania profilaktyczne

JUBILEUSZ SZKOŁY – 50 lat istnienia szkoły i 15 lat gimnazjum

Utworzenie  Klubu  Absolwenta

 

 

Czerwiec 2015

23.11.2015

 

OBSZAR   III:   PRZESTRZEŃ SZKOŁY

DZIAŁANIE   I   KRÓTKI  OPIS TERMIN   REALIZACJI
Doposażenie szkoły w pomoce i materiały dydaktyczne:

włączenie rodziców w aktywne poszukiwanie sponsorów oraz zachęcanie do wpłat składek na radę rodziców ( z dokładnym wyjaśnieniem na jaki cel środki te są przeznaczone)

2015-2017
Organizacja przestrzeni w szkole sprzyjającej współpracy:  zapewnienie miejsca do komfortowej rozmowy rodzica z nauczycielem,  realizacja wybranych propozycji, jakie padły ze strony uczniów i umieszczonych na plakacie pt.„Szkoła Marzeń” np. utworzenie sklepiku szkolnego. 2015-2016
Utworzenie tzw.”stref ucznia” np. miejsca gdzie można korzystać z telefonu komórkowego oraz organizacja przerw  z muzyką lub filmem 2015
Utworzenie  izby regionalnej i organizowanie w niej spotkań i ciekawych zajęć. Pozyskanie dzięki rodzicom ,uczniom i nauczycielom  eksponatów do szkolnej izby regionalnej. Zaangażowanie uczniów i rodziców do urządzania  izby regionalnej .

Organizowanie w niej wystaw, spotkań i prelekcji miejscowych twórców , kolekcjonerów, w tym uczniów, rodziców i nauczycieli.

2015

 

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

Napisano: Marzec 11th, 2015 Autor: MS

0 Comments

Powrót do odpowiedzi

Musisz być zalogowany aby komentować.


Copyright © 2018 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4