Historia

Gimnazjum powołano 1 września 1999 roku na mocy Uchwały 82/VIII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.03.99. Powstało ono na bazie Szkoły Podstawowej nr 34. Szkoła Publiczna prowadzona przez Gminę Miasta Ruda Śl.

Pierwszym dyrektorem gimnazjum została p. mgr Teresa Wacławek, rolę zastępcy pełniła pani mgr Urszula Tiałowska.

Od września 2002 roku dyrekcję Gimnazjum nr 5 objął mgr Bronisław Wilk, rolę zastępcy pełniła pani mgr Teresa Wacławek.

W dniu 25 maja 2007 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Powstańców Śląskich oraz przekazanie sztandaru.

Nasze motto:

”Kroczmy drogą prawdy, dobra i piękna”

Jan Paweł II

 

Napisano: Maj 2nd, 2010 Autor: MS

0 Comments


Copyright © 2018 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4