Dla nauczycieli

Do pobrania dokumenty na konferencję klasyfikacyjną

Proszę zmienić lata w pierwszym wierszu (2013/2014). Następnie proszę usunąć kropkowania w miejscach na umieszczenie odpowiednich informacji i wpisać odpowiedni tekst.

uzasadnienie NIEKLASYFIKOWANIA

uzasadnienie oceny NIEODPOWIEDNIEJ

uzasadnienie oceny NAGANNEJ

uzasadnienie oceny niedostatecznej

*********************************************************************************************************************************

1. Opłaty za obiady należy uregulować w okresach miesięcznych z góry,  do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce.

2. W przypadku nieobecności nauczyciela uprawnionego do korzystania z posiłku, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

3. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności  lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

4. W przypadku wykupienia pojedynczych obiadów  należy fakt ten zgłosić dzień wcześniej pani intendentce  między godz.: 7.00 – 11.00.Napisano: Sierpień 23rd, 2010 Autor: MS

0 Comments


Copyright © 2017 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4